UBND HUYỆN CAN LỘC

 
 • Thứ hai - Ngày 27 tháng 3 năm 2017

  - 7h30-11h30: Tập huấn vệ sinh an toàn lao động, quản lý vật tư Nông nghiệp tại Hội trường lớn, UBND huyện

  - 13h30-17h00: Tổng kết chỉ thị 19 tại Hội trường lớn

  - 14h00-17h00: Hội nghị về chất thải rắn tại Sở Tài nguyên Môi trường

 • Thứ ba - Ngày 28 tháng 3 năm 2017

  - 7h30-11h30: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội trường UBND tỉnh

  - 7h30-11h30: Giao ban ngân sách xã cả ngày tại Hội trường tầng 3, UBND huyện

 • Thứ tư - Ngày 22 tháng 3 năm 2017

  - 7h00-11h30: Họp HĐND huyện chuyên đề tại Hội trường lớn, UBND huyện

  - 14h00-17h00: Làm việc về Trạm chế biến chất thải rắn tại Hội trường tầng 3, UBND huyện

  - 14h00-17h00: Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ quan chính quyền huyện tại Hội trường tầng 1, UBND huyện

 • Thứ năm - Ngày 23 tháng 3 năm 2017

  - 7h30-11h30: Thường vụ Huyện ủy làm việc với xã Vĩnh Lộc tại Hội trường xã Vĩnh Lộc

  - 13h30-17h00: Làm việc về địa giới hành chính tại Hội trường tầng 3, UBND huyện

  - 8h00-10h00: Thỏa thuận tuyến đường dây 500kV Vũng Áng-Quỳnh Lưu tại Hội trường tầng 3, UBND huyện

  - 14h00-17h00: Nghiệm thu Trường Vượng Lộc tại Trường Vượng Lộc

 • Thứ sáu - Ngày 24 tháng 3 năm 2017

  - 7h30-11h30: Giao ban lãnh đạo UBND huyện tại Hội trường tầng 3, UBND huyện

  - 7h30-11h30: Triển khai hương ước việc cưới, việc tang lễ hội tại Nhà Văn hóa Xuân Diệu

  - 13h30-17h00: Họp đánh giá kết quả Quý I về Nông thôn mới tại Hội trường Tỉnh ủy

  - 13h30-17h00: Duyệt nội dung Đại hội Công đoàn tại Hội trường tầng 3, UBND huyện

 • Thứ bảy - Ngày 25 tháng 3 năm 2017

 • Chủ nhật - Ngày 26 tháng 3 năm 2017

Lịch trong tuần
Thời gian
Nội dung công việc
Lãnh đạo tham dự
Địa điểm
Chủ nhật - Ngày 26 Tháng 3 Năm 2017
Đoàn trường THPT Can Lộc Ngày hội các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên năm 2017
Can Lộc Tập huấn hương ước về việc cưới, việc tang và lễ hội
Bàn giao “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”
Tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở
Can Lộc sôi nổi các hoạt động Ngày hội thanh niên
Can Lộc ra quân chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I năm 2017
Hội cựu TNXP huyện Can Lộc tổ chức học tập những nội dung tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công an Can Lộc tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
Hội Cựu chiến binh xã Kim Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng: Giải bóng đá kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn
Kiểm tra Cải cách hành chính một số địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.
HĐND huyện Can Lộc thông qua 02 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề
Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận và các tổ chứ đoàn thể
Bố bị tai nạn thảm - Hai em học sinh trường THPT Đồng Lộc cần được giúp đỡ để tiếp tục đến trường
Đoàn xã Thanh Lộc ra quân nạo vét kênh mương
Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả hơn
Chi đoàn cơ quan Chính quyền huyện Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019
Can Lộc nhân rộng mô hình trồng ngô sinh khối
Trung tâm YTDP Can Lộc tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý dịch bệnh
Trường THPT Can Lộc tổ chức học tập các Nghị quyết, chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh